CON Bò MậP BURGER

colofon

Con Bò Mập Burger
171 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình
Quận 1 Hồ Chí Minh